…secara ringkasnya “tawarruq merupakan suatu alternatif kepada mereka yang mahu mendapatkan tunai tanpa melalui bay’ al-’inah. Melalui jual beli tawarruq, wang tunai boleh diperolehi dengan cara menjual semula secara tunai…

…jauh. Jadi ia memudahkan saya untuk menjenguk anak-anak jika ada apa-apa hal yang penting,” katanya menutup bicara. Carian Popular Ke Sini: datin furyna seksi bantuan sara hidup online untuk orang…