simpanan koperasi tentera online, maaf cara ini masih tidak disediakan buat masa ini. Hanya ada perkhidmatan secara sms seperti yang ditunjukkan di atas sahaja. Pihak koperasi akan melakukan perkhidmatan semakan…

si penipu. . Pengguna harus sedar bahawa pinjaman yang sah tidak akan mengenakan apa-apa bayaran pendahuluan kepada anda sepanjang proses permohonan. Segala caj seperti caj insurans, caj setem duti, caj…