…Apakah syarat utama Pembiayaan Peribadi-i AmBank Islamic? 1. Pemohon mestilah berumur antara 21 hingga 60 tahun untuk layak memohon. 2. Pemohon mestilah kakitangan sepenuh masa Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau…

  • 1
  • 2