tidak boleh membuat apa-apa pinjaman sekali pun. Tidak kisah lah sama ada pinjaman peribadi, pinjaman kereta, pinjaman rumah dan sebagainya asalkan ianya melibatkan pinjaman bank. Namun skim penipuan ini akan…

…antara 100 koperasi terbesar dengan pegangan aset hampir RM3 bilion. “Berdasarkan prestasi itu, saya percaya ia berada di landasan baik namun, saya yakin dengan urus tadbir yang cekap dan berintegriti,…