…dibayar pada tarikh yang ditetapkan. 4) Terdapat juga bank yang mengenakan tempoh ‘Lock In’ yang akan menyebabkan anda didenda sekiranya anda menjelaskan pinjaman ini sebelum tempoh ‘Lock In’ tamat. Pinjaman…

…Tidak tertakluk kepada perakuan Jawatankuasa Penasihat Shariah (JKPS) 5 PERTUKARAN Ahli tidak boleh membatalkan pilihannya untuk kembali ke Simpanan Konvensional selepas tarikh kuatkuasa Ahli boleh memlih untuk bertukar ke Simpanan…

…Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. atau Scan dan Email ke: smartsewa@phssb.com Tarikh temuduga akan dimaklumkan kepada pemohon selepas borang dan dokumen lengkap diterima….