…berulang: ■ Pembayaran balik bulanan yang merangkumi jumlah prinsipal dan caj faedah melalui fasiliti pemotongan gaji bulanan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA). Kadar keuntungan ditetapkan pada 4.30% setahun (0.36% sebulan) (kadar…