akhir tahun hadapan dengan harga RM150,000 ke bawah. Satu lagi projek RIBJ di Jalan Yahya Awal kini sedang disemak semula dan sebarang perkembangan lanjut mengenai kemajuannya akan dibuat dalam satu

tahunan. Pulangan juga dilihat agak konsisten, dengan purata kadar pengagihan pendapatan seunit atau faedah pelaburan adalah antara 7.30% – 7.65% (2009-2011). Kadar ini dijangka meningkat setiap tahun selaras dengan perkembangan…