Pinjaman Peribadi AmBank Islamic Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i adalah jenis pinjaman tidak bercagar dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun untuk kakitangan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun terpilih. Kadar…

…penggunaan elektrik ketika cuaca panas dan kering. 1. Pilih Kuasa Aircond Yang Sesuai Memilih saiz aircond (Horsepower – HP) yang betul. Penggunaan adalah bergantung kepada jenis sesebuah kawasan seperti keluasan,…

…undang-undang jenayah kepada orang Islam dan Bukan Islam. 7. Pindaan RUU 355 ini membolehkan undang-undang berbaur Hudud diperkenalkan. Jawapan: Hudud melibatkan hukuman yang menyentuh 6 jenis kesalahan; 4 bersifat individu…